Loading...
en

turgut's blog

Cengiz Han ve haleflerinin önderliğindeki Moğol İmparatorluğu, 13. yüzyılda Asya'da geniş toprakları fetheden zorlu bir güçtü. Ancak Avrupa'ya doğru batıya doğru genişlemeleri birçok zorlukla karşılaştı ve sonunda Polonya'da durduruldu.

Avrupa'yı tamamen fethedebilirler miydi? Bunu öğrenmek için tarihi gerçeklere bakalım. 

 

Olağanüstü askeri taktikleri ve stratejik savaşlarıyla tanınan Moğollar, Doğu Avrupa'ya birçok yıkıcı istila başlattı. 13. yüzyılın ortalarında Macaristan, Bulgaristan gibi komşu devletleri ve günümüz Rusya'sının bazı kısımlarını fethettiler. Görünüşte durdurulamaz fetihleri ​​kıtanın her yerinde şok dalgaları yarattı.

 

1241 yılına gelindiğinde Moğollar, Cengiz Han'ın torunu Batu Han'ın önderliğinde Polonya'ya ulaşmıştı. Polonya, Dindar Dük II. Henry'nin yönetimi altında, Moğol işgalcilerine karşı şiddetli bir direniş gösterdi. Bohemya ve Moravya'dan gelen müttefiklerin yardımıyla Polonya kuvvetleri, Nisan 1241'de Legnica Muharebesi'nde Moğol ilerleyişini durdurmayı başardılar. Moğollar taktiksel bir zafer elde etmelerine rağmen, kayıpları daha fazla ilerlemeyi önleyecek kadar önemliydi.

... more

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Çin'i başarılı bir şekilde işgal etmesi gerçekten de tarihte büyüleyici bir bölümdür. Japonya, coğrafi olarak Çin'den daha küçük olmasına rağmen, stratejik planlama, askeri cesaret ve siyasi manevra kombinasyonu sayesinde büyük komşusu üzerinde hakimiyetini kurmayı başardı.

 

Japonya'nın fethini mümkün kılan temel faktörlerden biri, modernleşme ve sanayileşmeyi erken benimsemesiydi. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Japonya, Meiji Restorasyonu olarak bilinen hızlı modernizasyon reformlarından geçti. Bu süreç, Japonya'nın askeri teknoloji, sanayi ve altyapı açısından Batılı güçlere hızla yetişmesine olanak sağladı.

 

Buna karşılık Çin bu süre zarfında bir iç karışıklık ve siyasi istikrarsızlık döneminden geçiyordu. Qing Hanedanlığı yolsuzluk, hizipçilik ve reforma karşı direniş nedeniyle zayıfladı. Sonuç olarak Çin, Japonya'nın saldırgan yayılmacı hırslarıyla yüzleşmeye hazırlıksızdı.

... more

Birkaç şey sayabilirim ama bunlar oldukça moral bozucu ve Japonya'nın içe dönüklük ve yalnızlık çılgınlığının ne kadar içine düştüğünü gösteriyor.


Japon Kız arkadaş kiralamak

 

Kız öğrenci kiralamak olarak bilinen, kiralık şeker baba platonik ilişkisinin bir türüdür. 1990'ların sonlarında, hızlı paraya ihtiyaç duyan reşit olmayan genç Japon okul kızları, kendilerini çok daha yaşlı müşterilere satmaya başladı. Bu karşılaşmaların çoğunluğu nadiren cinsel ilişkiyi içerse de, zorla da dahil olmak üzere cinselliğin söz konusu olduğu durumlar da olmuştur.

 

Bu, Japonya'nın yıllardır bir fetiş haline gelen genç masum kızlara yönelik rahatsız edici iştahının bir parçası. Daha da önemlisi, Japon okul kızları erkek nüfusta giderek artan yalnızlık sorunundan yararlandı.

 

... more

4 MART 1193 TÜRK KOMUTAN SELAHATTİN EYYÜBİ 

 

Kardeşlerinin isimleri, Turanşah, Tuğtekin ve Börü’dür. Börü Türk destanlarında “Kurt” demektir. Selahattin’in oğullarından biri İl Gazi Hama’da Melik olarak bulunmuştur. Selahattin’in kardeşi oğluna Atsız adı vermiştir. Selahattin’in yeğenleri Arslan Şah, Kılıç Arslan, Şahin Şah gibi adlar taşıyordu. Selahattin’in akrabaları Erkuşun oğlu İzzettin Ak Börü, Muzaffer Gök Börü ve Laçin’dir.


Selahattin’in ağabeyi Şehinşah ise Kutlukız Katun adında bir Türk kızıyla evlenmiştir. Selahattin öz be öz Türk’tür. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın kumandanı Aksungur’un oğlu İmadeddin Zengi tarafından El-Cezire ve Suriye’de kurulmuştur. Musul Atabeyi İmadeddin Zengi 1132 yılında Irak Selçukluları tarafından yenilgiye uğratılmış. Selahattin’in babası Necmeddin Eyyüp Zengin’in kaçmasına yardım etmiş daha sonra komutanlığına getirilmiş. Selahattin Eyyubi Musul kumandanı Aksungur’un, Selahattin’in kardeşi ise Zengi’nin oğlu Nureddin’in hizmetine girmiştir. Selahaddin’in kardeşi 1169 yılında Mısır’ın kontrolünü ele geçirmiş ama öldüğü için Selahaddin yerine geçmiştir. Selahaddin 1171 yılında Fatimileri, 1175 yılında Zengileri yenerek Eyyübi Devletini kurmuştur. 1176 yılında kardeşi Turanşah ile birlikte Yemen’i fethetmiştir. Abbasi Halifesi Suriye, Yemen, Filistin ve Kuzey Afrika’nın Sultanı ian etmiştir. Selahaddin Eyyübi Mısır’da Fatimileri ortadan kaldırmış. 1187 yılında Hattin’de Haçlı ordularını yenmiştir. Hayatı parlak zaferlerle geçmiştir. 1193 yılında vefat etmiştir. Bazı İslam kaynakları Selahaddin Eyyübi’nin 758 yılında Basra’dan Azerbaycan’a sürgün edilen veya göçen Araplardan Ravvad Bin El Ezdi’nin soyundan geldiğini iddia etmektedirler. Arap tarihçilerinin önemli şahsiyetleri, özellikle hükümdarları, kutsamak için şecere uydurmak hatta Seyyid ilan etmek gibi kötü bir gelenekleri bulunmaktadır.

 

... more

Ünlü komutan Selâhaddin-i Eyyûbî, Irak’ın Tikrit kentinde 1138 yılında dünyaya gelmiştir. Künyesi Yusuf bin Eyyub (Eyüp oğlu Yusuf) olup; Selâhaddin (selâh ed-din) onun lâkabıdır. Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu atabeyi (emir) İmadeddin Zengi’nin adamlarından olup; günümüz jeopolitiği dikkate alındığında Azerbaycan taraflarından göçerek, Ortadoğu’ya inmiştir.Baba sülâlesinin Türkmen (Oğuz/Ogur) mi, Kıpçak mı yahut Gurmanç mı olduğu konusu -kimi tarihçilerce- ihtilâflı bulunsa bile söz konusu bu toplulukların her birinin birer Türk boyu olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. O döneme tanıklık eden bütün kaynaklar Selâhaddin’in Türk olduğu noktasında birleşmektedir. Kaldı ki Tolunoğulları ile başlayıp; Osmanlılara kadar geçen süreci yani Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika gibi bölgelerin Türkler tarafından ele geçirilmesini “Oğuz Harekâtı” olarak tanımlayan tarihçiler de vardır.

... more

Quick Search

Main
to
Education
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Social